VU

Seminar maandag 14 september 2015

seminarSeminar 'IT en Audit in het Komende Decennium, Opinie van de Experts'

VUrORE seminar ter ere van het emeritaat van Prof.drs. Arno Oosterhaven op maandag 14 september 2015, van 8.30 uur tot 17.10 uur en na afloop een borrel.

 

Dagvoorzitter: Prof.dr.ir. Ronald Paans RE

 

Locatie

Vrije Universiteit, Auditorium, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam.

 

Kosten

De kosten zijn € 148,- per deelnemer.

Indien de inschrijving wordt ingetrokken voor 10 september 2015 worden geen kosten in rekening gebracht.

 

Dit seminar is bij de NBA geregistreerd voor 8 PE-punten.

 

Programma

 

8:30 uur - Inloop en koffie

 

9:00 uur - Opening en welkom - Arnold Westgeest, VUrORE

Welkom namens de vereniging van studenten en alumni.
Toelichting op het stemmen door de deelnemers over de stellingen van de sprekers.

 

9:10 uur - Visie 2020 - Brigitte Beugelaar RE RA, NOREA en KPMG

Een toelichting op de strategieontwikkeling door het bestuur n.a.v. het rapport Visie 2020 van de commissie Donkers.

 

9:45 uur - De waarde van de accountant in een digitaal tijdperk - Prof.dr. Peter Eimers RA, VU en PwC

Wat wordt van de accountants in 2020 verwacht bij de jaarrekeningcontrole, niet alleen wat de financiële getrouwheid betreft maar ook over de continuïteit van de onderneming.

 

10:20 uur - Process Mining en BPM helpen! - Prof.dr.ir. Wil van der Aalst, TU Eindhoven

Welke toegevoegde waarde verwachten wij van Process Mining en Business Proces Management (BPM)?

 

10:55 uur - Koffiepauze

 

11:20 uur - Corporate Governance in het komende decennium - Prof.dr. Philip Wallage RA, VU

Waar gaan wij naartoe met Corporate Governance, of blijft het zoals het is?

 

12:00 uur - De CIO van de toekomst en visie op assurance - Aart van der Vlist RE, CIO UWV

Wat betekenen de ontwikkelingen bij assurance voor de dagelijkse praktijk van een CIO?

 

12:40 uur - Lunch

 

13:30 uur - Ontwikkelingen in de technologie, gevolgen voor organisaties en consequenties voor IT-audit - Prof.drs. Arno Oosterhaven, VU

Terugkijken, namelijk vanaf de oratie van Arno tot nu, maar vooral ook: vooruitkijken.

 

14:15 uur - Trends en Ontwikkelingen van IT tot 2040 - Dr. Barry Derksen MMC, Stedin en Bitti

Aansluitend op Arno, waar gaan wij naartoe met IT, alignment en assurance?

 

14:55 uur - Theepauze

 

15:25 uur - IT audit in het volgende decennium - Jan Matto RE, Mazars

Verbetert Digital Assurance de relevantie én de kwaliteit van het oordeel van de RE?

 

16:05 uur - Een onzichtbaar model voor geïntegreerd leiderschap - Herman van Bolhuis, CIONet

Is de CIO geholpen met meer assurance en, zo ja, valt te verwachten dat dit van de RE komt? Hebben de huidige procesmodellen nog een toekomst?

 

16:45 uur - Samenvatting en afsluiting - Stef Schinagl, VUrORE en Noordbeek

Uitslag van de stemrondes over de stellingen.

 

17:10 uur - Netwerkborrel

 

Pagina terug

vinkje

Agenda

Geen activiteiten gepland

vinkje

Volg ons op Twitter

Twitter
vinkje

Scripties

vinkje

Vurore

VUrORE is de Studievereniging van de IT Audit Opleiding aan de Vrije Universiteit Amsterdam en een afdeling van NOREA. De belangenbehartiging van de studenten wordt vormgegeven door de studiecommissie. In deze studiecommissie participeren studenten en afgestudeerden. De studenten en afgestudeerden van de IT-Audit Opleiding van de Vrije Universiteit Amsterdam zijn automatisch lid van VUrORE.

Lees verder over Vurore