VU

Verslag Alumnicongres woensdag 12 november 2008

"Assurance versus schijnzekerheid"

Met dit thema werd woensdag 12 november een seminar georganiseerd op de Vu.
Dit seminar wat bestemd was voor (oud) Vu-studenten en leden van de Norea Amsterdam en werd door 126 deelnemers bezocht. In dit verslag vindt u een beknopte beschrijving van de presentaties.

 

Opening door Maarten Eijkhout

Na de opening door de voorzitter van Vurore, Maarten Eijkhout nam de dagvoorzitter Jan van Praat de regie van deze dag op zich.

 

zaal_12_11_2008

 

Hans Verkruijsse

Nieuwe IFAC-regels verminderen de schijnzekerheid

Eerste spreker was Hans Verkruijsse (Ernst en Young). Hij nam ons mee in de wereld van IFAC en de nieuwe IFAC regels.Doel van deze regels is uiteindelijk het opleveren van standaarden en verminderen van de schijnzekerheid. Norea volgt de internationale regelgeving van IFAC.

 

Jan van Praat

Hoeveel assurance is nodig om in control te zijn?

Jan van Praat (Ministerie van Justitie)gaf in zijn betoog aan hoeveel Assurance nodig is om in control te zijn. In vogelvlucht nam hij ons mee in de samenhang der dingen, organisatiestructuur, bedrijfsprocessen en informatiesystemen om te eindigen bij de bedrijfsvoeringmededeling (In control statement). Jan pleitte voor het meer gebruiken van steekproeven voor het beoordelen van de werking.

 

beheersingsvlak_12_11_2008

 

Berry Wilson

Integrated audit bij ING

Na de lunch gaf Berry Wilson (ING) een presentatie over Integrated auditing. Hierbij schetste hij het beeld van het verleden, heden en de toekomst van integrated audit bij ING.Hierbij gaf hij aan dat de kernwaarden van de onderneming de basis zijn voor Integrated audit aanpak.“Risicomanagement is geïnformeerde besluitvorming”; met deze uitspraak gaf Berry het belang aan van het goed definiëren van risico’s bij de ING.

 

Carl Adamse & Frank Heijligers

VIR 2007: naar meer eigen
verantwoordelijkheid van het management

Carl Adamse & Frank Heijligers (Minsterie van BZK) gaven een presentatie over het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst (VIR 2007). Dit nieuwe voorschrift vervangt het VIR uit 1994. Het nieuwe voorschrift is meer principle based en beperkter van omvang dan zijn voorganger (van 59 pagina’s naar 18 pagina’s). De verantwoordelijkheden bij de nieuwe VIR liggen bij het lijnmanagement (systeemeigenaar). Verder brachten zij het gebruik van de deming cycle onder de aandacht.

 

Henk de Zwart

Beheersen van de uitrol van vernieuwde HR-processen

Als één na laatste spreker nam Henk de Zwart (Claasen, Moolenbeek & Partners) ons mee in de auditaspecten van de implementatie van een grootschalige HR-proces. Centraal stond de vraag welke zekerheid de IT auditor kan bieden en welke rol hij kan vervullen in de keten.Hierbij gebruikte hij het P-direkt project als voorbeeld.

 

Jan Joost Bierhoff

Kritische blik op het gebruik van Third Party Assurance-rapporten

De laatste spreker was Jan Joost Bierhoff ( Heineken Nederland). Hij presenteerde zijn onderzoek naar het gebruik van third party Assurance verklaringen.De kernvraag van zijn afstudeerscriptie aan de VU hoe je nu weet of 3e partijen in control zijn stond aan de basis van het onderzoek.

 

Afsluiting

Na deze zeer gevarieerde presentaties sloot Jan van Praat de dag af en nodigde hij de aanwezigen uit op de afsluitende borrel welke werd aangeboden door Norea Amsterdam.

Vurore kijkt terug op een geslaagde dag en hoopt in het voorjaar 2009 weer een boeiende themadag te organiseren.

 

Henk lameris en Jan Companje

 

Logo_NOREA_VUrORE

 

Download hier de presentaties

 

Pagina terug

vinkje

Agenda

Geen activiteiten gepland

vinkje

Volg ons op Twitter

Twitter
vinkje

Scripties

vinkje

Vurore

VUrORE is de Studievereniging van de IT Audit Opleiding aan de Vrije Universiteit Amsterdam en een afdeling van NOREA. De belangenbehartiging van de studenten wordt vormgegeven door de studiecommissie. In deze studiecommissie participeren studenten en afgestudeerden. De studenten en afgestudeerden van de IT-Audit Opleiding van de Vrije Universiteit Amsterdam zijn automatisch lid van VUrORE.

Lees verder over Vurore