VU

Verslag VU seminar woensdag 11 november 2009

Seminar-electrosiche-betalenGeeft elektronisch betalen vertrouwen?

Dit was het thema van het alumnicongres van Vurore op woensdag 11 november.

 

De dag werd geopend door Maarten Eijkhout, de voorzitter van Vurore. Na het welkomstwoord introduceerde hij Ronald Paans als dagvoorzitter.

 

Ronald opende met het thema vertrouwen. De financiële crisis heeft een diepe deuk veroorzaakt in het vertrouwen van de maatschappij in de financiële systemen en instellingen.
Er kwamen ernstige systeemfouten aan het licht. Risicobeheersing bleek een illusie. Waar was de Rx? Toezichthouders hebben de crisis niet kunnen voorkomen. Verder nam Ronald ons mee in het geldscheppend vermogen van de FED. Namelijk een cel met een getal in een spreadsheet dat naar behoefte kan worden aangepast.

 

Monique Kalverlagen van ABN AMRO schetste in haar presentatie het beeld van de huidige betaalinfrastructuur waarbij zij de nationale en Europese clearing en Settlement procedures toelichtte.
Vervolgens werd de Single European Payments Area (SEPA) besproken waarbij o.a. het SEPA Cards Framework werd uitgelegd.

 

Erus Schuurmans van De Nederlandsche Bank gaf een toelichting op de diverse rollen van De Nederlandse Bank in het betalingsverkeer. De presentatie bestond uit drie hoofdonderwerpen. Het betalingsverkeerlandschap waarbij o.a. Target 2, het single shared platform werd toegelicht, de rollen die De Nederlandsche Bank vervult, opgedeeld in Operations, Oversight en Prudentieel toezicht. Tot slot kwam de visie van De Nederlandsche Bank ten aanzien van SEPA aan bod.

 

Na de koffiepauze ging Tom van de Ven van de Royal Bank of Schotland verder met Risicobeheersing in de valutahandel. Hoe dekken de banken het settlement risico af? De CLS (Continous Linked Settlement) Bank is operationeel sinds 2002 en is de “de facto” standaard geworden voor FX settlement tussen grootbanken. Er worden gemiddeld 700000 instructies per dag met een onderliggende waarde van USD 4 biljoen verwerkt. De risico’s van plaats en tijdsverschil worden door inschakeling van de CLS Bank afgedekt.

 

Als 5e spreker gaf Ben Schellekens van de Consumentenbond aan dat de consumentenbond deelnemer is aan het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB).

 

Het MOB zet zich in om de efficiency van het betalingsverkeer te bevorderen voor consumenten bedrijven en banken. DE MOB kent een aantal werkgroepen waaronder de afstemgroep SEPA Nederland (ASN) en de werkgroep maatschappelijke efficiency waarin onder andere de overgang van magneetstrip naar chiptechnologie wordt besproken (EMV). Ben hield een pleidooi voor de gebruiksvriendelijkheid van systemen zodat ook zijn moeder er mee om kan gaan.

 

Ronald Paans ging na de lunch in op de (inter)nationale ketens voor elektronisch betalen.

Hij legde uit hoe het clearingsprincipe werkt waarbij netting gebruikt wordt om de transacties te salderen waarbij het saldo naar de Centrale Bank gaat die de finale posities via settelement verrekenen.

 

Rob Heijer zijn presentatie stond in het teken van het Vertrouwen in betaalinstrumenten. Hierbij passeerde verschijningsvormen van elektronisch betalen de revue; GSM, debetcards, e.d.

Het gebruik van deze hulpmiddelen om elektronische betaaltransacties uit te voeren is sterk gekoppeld aan het vertrouwen dat consumenten hebben in de gebruikte methode.

Currence is merkeigenaar in Nederland van de betaalproducten PIN, Chipknip, Incasso, Acceptgiro en IDEAL. Drs. S. Balraadsjing RE van Currence gaf in zijn presentatie aan welke Rollen en Taken Currence heeft en welke taken zij verricht ten aanzien van Fraudepreventie en Skimming.

 

Jochem Baud van Trans Link vertelde over de stand van zaken rond de invoering van de OV-chipkaart en voor welke uitdagingen de invoeringsorganisatie heeft gestaan. Systeemarchitectuur, distributiekanalen en mogelijke andere toepassingen van de OV-chipkaart werden toegelicht. Als laatste stond Jochem stil bij de migratie van de OV-chipkaart naar een hoger security niveau.

 

Ronald Paans sloot het seminar af waarna de deelnemers uitgenodigd werden voor een borrel welke aangeboden werd door NOREA en de VU.

 

Uit de evaluatieformulieren van het seminar komt naar voren dat deelnemers positief hebben geoordeeld over de inhoud en lokatie van het seminar. Ook zijn een aantal mogelijke onderwerpen voor toekomstige seminars van Vurore aangedragen.

 

Henk Lameris

Download de presentaties van het seminar

 

Pagina terug

vinkje

Agenda

Geen activiteiten gepland

vinkje

Volg ons op Twitter

Twitter
vinkje

Scripties

vinkje

Vurore

VUrORE is de Studievereniging van de IT Audit Opleiding aan de Vrije Universiteit Amsterdam en een afdeling van NOREA. De belangenbehartiging van de studenten wordt vormgegeven door de studiecommissie. In deze studiecommissie participeren studenten en afgestudeerden. De studenten en afgestudeerden van de IT-Audit Opleiding van de Vrije Universiteit Amsterdam zijn automatisch lid van VUrORE.

Lees verder over Vurore