VU

Secretariaat

Informatie over VUrORE en het lidmaatschap is te verkrijgen bij het secretariaat van de opleiding IT-audit.

  

Adres
Secretariaat IT-Audit Opleiding,
Kamer 6A-51,
De Boelelaan 1105,
1081 HV Amsterdam.
Tel. 020 - 598 6055
E-mail het secretariaat via het contactformulier.

  

Bereikbaarheid
Routebeschrijving / Plattegrond

Doelstellingen

VUrORE heeft drie doelstellingen

 

  1. Behartigen van de belangen van studenten door het meedenken en gevraagd en ongevraagd adviseren over de opzet en inrichting van de opleiding.

  2. Bevorderen en in stand houden van contact tussen studenten en oud-studenten aan de opleiding.

  3. Bevorderen en in stand houden van activiteiten op het gebied van EDP-Auditing in het algemeen.

 

Voor het realiseren van de tweede en derde doelstelling worden onder andere lezingen georganiseerd. Deze lezingen kunnen ook worden bijgewoond door de leden van de NOREA. Hierover heeft ons bestuur afspraken met de NOREA gemaakt, o­nder ander over faciliteiten die de NOREA ons beschikbaar stelt. Door de samenwerking zijn wij van mening dat wij meer (professionele) lezingen kunnen organiseren welke een hoge opkomst mogen genieten.

Hoe word je lid
en wat kost het?

De VUrORE bestaat uit studenten en afgestudeerden aan de post-doctorale EDP-audit opleiding aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Iedereen die de studie gevolgd heeft aan de VU of ingeschreven staat is automatisch lid. Het lidmaatschap is gratis. Alleen studenten en afgestudeerden kunnen lid worden van de vereniging. Lezingen en studieavonden van VUrORE staan open voor alle leden en leden van NOREA. Voor deze activiteiten dient iedereen zich apart aan te melden. Contactgegevens van VUrORE zijn bij het secretariaat van de opleiding op te vragen.

Bestuur

Momenteel bestaat het bestuur uit de volgende personen:

 

Voorzitter
Jalal El Mansouri

 

Secretaris
Hjalmar Leenders

 

Websitebeheerder
Jordy Bekker, Milou van Vliet

 

Overige bestuursleden 

Daniël van den Bosch, Faroeq Rolobessy, Jeffrey van Wijk

 

Bestuursadviseur

Than Son Nguyen, Stef Zelen

Ontstaan VUrORE

Onze vereniging is een aantal jaren geleden ontstaan onder de naam ORE, Orde van Register EDP-auditors. De leden voerden de titel RE. Dit was een gedeponeerde titel. Dit leidde tot problemen voor de andere studievereniging van de opleidingen in Rotterdam en Tilburg omdat leden van deze verenigingen de titel RE niet mochten gebruiken. Toen de NOREA in 1992 werd opgericht, heeft de ORE de titel RE, en daarmee de fakkel van de ORE overgedragen aan de NOREA.

vinkje

Agenda

Geen activiteiten gepland

vinkje

Volg ons op Twitter

Twitter
vinkje

Scripties

vinkje

Vurore

VUrORE is de Studievereniging van de IT Audit Opleiding aan de Vrije Universiteit Amsterdam en een afdeling van NOREA. De belangenbehartiging van de studenten wordt vormgegeven door de studiecommissie. In deze studiecommissie participeren studenten en afgestudeerden. De studenten en afgestudeerden van de IT-Audit Opleiding van de Vrije Universiteit Amsterdam zijn automatisch lid van VUrORE.

Lees verder over Vurore